Mapa de les accions

diumenge, 3 de maig de 2015

Manifest per la conservació del Garraf i del Delta del Llobregat

Conservar el Garraf, espai poc conegut

El massís del Garraf és un espai natural protegit del litoral català, amb una gran riquesa geològica, faunística i florística. Aquesta riquesa li ha merescut el reconeixement de ser inclòs dins la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus, i com a Zona Especial de Conservació. Malgrat la presència humana mil·lenària, o potser gràcies a ella, els hàbitats són molt diversos i les espècies de gran interès s’hi ha mantingut al llarg dels segles. A més, l’espai marítim adjacent de els Costes del Garraf també és una àrea protegida a nivell català i europeu, i una zona de gran interès per espècies marines amenaçades a nivell global.

Malgrat tot, el Garraf encara no és un parc natural, i segueix patint impactes severs. El creixement de les ciutats del seu entorn, les infraestructures i urbanitzacions, amenacen la connectivitat ecològica, especialment cap al delta i la vall baixa del Llobregat. Al seu interior, les moltes pedreres segueixen menjant-se les muntanyes, l’abocador del Garraf segueix sense completar la restauració i contamina les aigües subterrànies, i les línies elèctriques segueixen augmentant i generant un impacte paisatgístic i ecològic important. Els incendis, encara que els darrers anys s’han reduït, segueixen representant una amenaça constant.



La gestió del Parc del Garraf que fa la Diputació de Barcelona, encara que té aspectes indiscutiblement positius, té un biaix cap a potenciar el seu ús públic i aprofitament econòmic, moltes vegades deixant en un segon terme aspectes de conservació. Que 30 anys després de declarar-se, el parc encara no compti amb un Pla de Conservació aprovat és bona mostra d’aquest fet. Tot i els esforços invertits, la realitat és que una gran part de la població del Baix Llobregat i del Garraf encara no és conscient dels valors naturals del massís, de la seva vulnerabilitat i de la necessitat de la seva conservació.

L’increment exponencial del número de persones que practiquen esport a la natura (excursionistes, corredors, ciclistes) els darrers anys és una bona notícia perquè els valors naturals del parc siguin coneguts per la població. Tot i això, som conscients que els centres esportius poden ajudar encara més a protegir l’entorn excepcional on gaudeixen de l’esport, i el parc ha de tenir un paper actiu indicant per quins paratges s’hi poden practicar proves esportives i quins altres convé que quedin més tranquils sense tanta pressió humana.

A tot això s’afegeix la reducció de pressupostos d’ençà de l’inici de la crisi. Malgrat les contínues reivindicacions, fins avui encara es mantenen greus dèficits pel que fa a la senyalització del Parc, els recursos humans són escassos tant per la gestió com per la vigilància de l’espai, i els Ajuntaments tenen un compromís, en la majoria de casos, massa baix amb un territori excepcional.

L’excepcional Delta, a les urpes de l’especulació

El Delta del Llobregat és una de les tres zones humides més importants de Catalunya. A les darreres dècades, per culpa del desenvolupisme, ha patit una profunda transformació, sepultant sota el ciment més d’un 60% dels seus 98km2 i deixant-lo al límit de la seva viabilitat ecològica.

Una part d’aquesta transformació es va produir durant les dècades dels 50-70, quan la legislació i consciencia ambiental eren inexistents. Però als darrers 30 anys, amb un context legislatiu i social radicalment diferent, ha continuat, amb la mateixa intensitat, la disbauxa territorial. Les obres del Pla Delta (ampliació del aeroport i del port de Barcelona, el desviament del Llobregat, l’arribada de l’AVE, etc) portades a terme als darrers 15 anys, han destruït alguns dels aiguamolls i pinedes de major vàlua ecològica de la plana deltaica, així com centenars d’hectàrees de fèrtils zones agrícoles i desenes de masies. També és remarcable la pèrdua de camins i passos que connectaven els municipis de la nostra zona per a mitjans de transport no motoritzats.

Malgrat que aquest model d’especulació urbanística i infraestructures sobredimensionades ens ha portat a una crisi sense precedents i està generant molt de patiment entre els sectors socials més febles, els polítics continuen veient aquesta plana al costat de Barcelona com un solar. Recordeu l’aposta de la Generalitat de Catalunya per la construcció d’Eurovegas als fèrtils terrenys del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Cal recordar que els espais naturals i les zones agrícoles, a banda d’acollir una enorme biodiversitat i garantir la sobirania alimentària,  són proveïdors de serveis ambientals per la  ciutadania (recàrrega de l’aqüífer, equilibri territorial, esmorteïment de riuades, depuració d’aigües, etc).

Els espais naturals del delta del Llobregat, escassament 1000 hectàrees, són massa petits i tenen massa problemes de gestió per a garantir el compliment dels seus objectius de conservar espècies i hàbitats. A més, les retallades econòmiques han deixat el Consorci sota mínims cosa que ha comportat la reducció de serveis fonamentals com el d’informadors als visitants. El Parc Agrari, que està enfocat a la producció agrària, també té recursos econòmics i tècnics insuficients, i no es coordina amb la gestió dels espais naturals, resultant poc eficaç globalment per a la conservació del territori.

Per tot això, DEMANEM:

1)      Que les Administracions incrementin els recursos econòmics, humans i tècnics per als dos espais protegits.
2)      Que els Ajuntaments s’impliquin de forma decidida en la conservació del Garraf i del Delta del Llobregat.
3)      Que s’aturi el Pla Director Urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat, que promou la construcció de fins a 440 Ha a espais naturals i agrícoles de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. 
4)      Que s’incorporin els espais naturals que actualment no tenen cap figura de protecció ambiental (pineda de la Pava, llera del Llobregat, basses de laminació de l’UPC de Castelldefels i Viladecans, Riera de Canyars, etc) a la Xarxa Natura 2000.
5)      Que els corredors biològics, com el sector agrícola dels Joncs a Gavà, es conservin per garantir la connexió del Delta del Llobregat amb el Garraf i Collserola.
6)      Que es faci una transició progressiva des d’una agricultura industrialitzada,  que implica un abús d’agrotòxics, cap a una agricultura diversificada  i sostenible que eviti els devastadors efectes sobre la biodiversitat per contaminació de l’aigua, enverinament directe de fauna i dels propis treballadors/es del camp, etc.
7)      Que el Parc Agrari del Baix Llobregat apliqui una política cinegètica coherent amb els seus estatus fundacionals, que promulguen compatibilitzar l’activitat agrària amb la preservació dels recursos naturals i l’equilibri ecològic.
8)      Que es garanteixi el manteniment d’un cabal ecològic al riu Llobregat per recuperar totalment els seus valors naturals.
9)      Que es restauri el bosc de ribera del riu Llobregat i de la xarxa de rieres per recupera un ecosistema pràcticament desaparegut a la plana deltaica i que contribuiria a incrementar notablement la biodiversitat deltaica.
10)   Que s’implementi un pla d’eliminació de fauna i flora invasora als dos espais, així com polítiques per prevenir la seva introducció a la natura.
11)   Que es retiri el Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat, que aposta per la industrialització d’aquest territori agrícola, i que s’incorporin tots els terrenys conreables que injustificadament es van quedar fora amb la seva creació.
12)   Que s’aturi a Gavà el Pla de Ponent (5.000 nous habitatges) i el Pla de Llevant-Mar (200 habitatges de luxe), a Viladecans el Pla de Llevant (3.200 nous habitatges), i al Prat l’ARE Eixample Nord i Sud (9200 nous habitatges). 
13)   Que es garanteixi la conservació de l’espai agrícola a Cal Trabal (L’Hospitalet de Ll.), i que es retiri el PDU de la Gran Via que l’afecta.
14)   Que es declari el Garraf com a Parc Natural.
15)   Que es completi la restauració de l’Abocador del Garraf
16)   Que es desmantelli per complert i es restauri el camp militar de tir del Garraf
17)   Que es cancel·li el projecte de ramal de la línia d’Alta Tensió Reus-St. Boi cap a la Sentiu a Gavà.
18)   Que es millori tota la senyalització del Parc del Garraf als principals accessos, camins, carreteres, etc.
19)   Que es millori la difusió dels valors naturals i dels itineraris a l’interior del parc del Garraf.


Baix Llobregat i Garraf, 16 d’abril de 2015

ENTITATS SIGNANTS:

Les Agulles – Ecologistes en Acció
Grup Ecologista Quercus
DEPANA
SEO - Birdlife
Ateneu popular La Màquia
Col·lectiu La Mata de Jonc
Bicibaix
Arran
Plataforma Delta Viu
Plataforma SOS Delta
La Saboga          
Unió Muntanyenca Eramprunyà
Club Garraf Runners
AURUN Store
Centre d’Estudis Beguetans
Associació Natura Pou de Glaç

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada