Mapa de les accions

dimarts, 5 de maig de 2015

16 maig: Excursió reivindicativa i concentració de protesta a Santa Fe de Montseny

Horaris i punts de recollida dels autocars:
9:00 a Palautordera. Plaça de Santa Maria
9:30 Sant Celoni, estació RENFE
13:00 retorn als punts d'origen


Convoca: Coordinadora per a l Salvaguarda del MontsenyMANIFEST: Defensem els Parcs Naturals! Defensem el Montseny!

Un cop més, les entitats, les associacions, i els grups i les persones que signem aquest comunicat, hem volgut manifestar‐nos en defensa d’uns espais que l’administració ambiental, i, en particular, les Diputacions de Barcelona i Girona, a través de l’Oficina del Parc, asseguren protegir.

Els espais naturals protegits es van crear, gràcies a la pressió popular, combinada amb les veus dels científics i dels tècnics que, ja fa unes quantes dècades, van veure ben clar que conservació del patrimoni natural i futur de la humanitat, eren dos termes que estaven vinculats indissolublement.


Calia protegir els valors naturals, els elements i les estructures geològiques, les espècies de flora i fauna, els ecosistemes i el paisatge, característics, i sovint únics, que aquests espais alberguen. Espais que s’havien de defensar, en primer lloc, per a la seva pròpia supervivència, i també, perquè constitueixen el nostre patrimoni natural i formen part la nostra identitat. Per tot això, gràcies a les lluites conservacionistes i comptant amb els impostos de la ciutadania, s’han creat parcs naturals com el Montseny.

Avui, trenta‐set anys després de l’aprovació del primer Pla Especial de Protecció del Montseny i, fins i tot, després de l’aparició de normatives de protecció de nivell europeu, podem assegurar que aquests espais estan en perill imminent de ser degradats. I això, gràcies a l’actitud de les administracions que, suposadament, haurien de vetllar per ells.

Parel·lament, la declaració del Montseny com a Reserva de la Biosfera, l’any 1978, ha vingut acompanyada de l’incompliment sistemàtic de les recomanacions de la UNESCO. El suport al desenvolupament de les “activitats tradicionals de la muntanya”, que propugnava teòricament la propaganda oficial, s’ha convertit en una política que ha bandejat, i fins i tot impedit, el manteniment i la potenciació del sector primari al massís.

En canvi, l’activitat que ha estat més afavorida per l’administració, és el desenvolupament de l’especulació vinculada al sector terciari.

Avui doncs, les figures jurídiques de protecció de la natura, estan amenaçades per la inacció, quan no per la complicitat política directa. Les reglamentacions de Parcs nacionals, de Parcs naturals, d’espais Natura 2000, d’espais PEIN, etc., són totes elles paper mullat, mentre les administracions que les han de fer complir es dediquin a afavorir els interessos d’uns quants inversionistes goluts, que veuen en aquests espais la darrera frontera dels seus plans especulatius.

Durant els anys 2013 i 2014, per citar‐ne els més propers, l’administració, en el nostre cas la Diputació, ha gastat menys d’un 5% del pressupost anual del Parc natural del Montseny, en tasques de protecció real de flora o fauna.

D’altra banda, es gasta fins a set vegades més en fer aparcaments i tota mena d’infraestructures turístiques, que fomenten la hiperfreqüentació dels espais més sensibles. O bé inverteix desenes de milers d’euros per construir carreteres en les zones més protegides del parc, com és el cas de les Illes‐Sant Marçal; o apostant per projectes disbauxats, com una nova edificació al turó de l’Home.

Fins i tot, es proposa construir depuradores sobredimensionades per solucionar problemes als negocis privats, com en el cas de Santa Fe. De manera ben curiosa, en canvi, no té diners per promocionar la construcció d’una depuradora biològica al poble de Montseny, que està llençant les seves aigües brutes a la Tordera des fa anys.

Cap d’aquestes accions és casual. Ben al contrari. Respon a la política de connivència que l’administració està practicant, conscientment o inconscient, amb els interessos de grups de pressió econòmics propis o forans. Aquesta política els du, entre altres extrems, a obviar l’aplicació de les actuals normatives de protecció, buscant la manera de modificar‐les, i obrint la porta a la liquidació gradual de les barreres, que impedeixen els especuladors clavar les seves peülles d’amunt d’espais protegits com el Montseny.

És per això que estem avui aquí.

No permetrem que es liquidin els drets ambientals, com han fet abans amb els drets socials.
No consentirem que els nostres diners, que haurien d’anar dedicats a la conservació de la
natura, es dediquin a afavorir negocis especulatius.
No admetrem que vagin anorreant, poc a poc, les lleis de protecció de la natura i els mateixos
espais naturals protegits.

DEFENSEM ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS!!
SALVEM EL MONTSENY!!

Santa Fe, 16 de maig de 2014


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada